Home > Contact Us

Zhengzhou YiLi Machinery Co.,Ltd


Address: No. 170, Nanyang Road, Huiji District, Zhengzhou City,Henan Province, China 

Tel:+86-0371-67849927 

Fax: +86-0371-67846719

E-mail: sales@zzyilicorp.com